sken

Radoman Saddlery - westernové sedlárstvo

Upínanie

Radoman Saddlery na svoje sedlá inštaluje všetky typy upínaní vo všetkých pozíciách.

Déčkové upínanie

Štandardom je dvojité déčkové upínanie v pozícii full alebo 7/8. Predné déčko je uložené v zloženom pláte kože, ktorý je priskrutkovaný na kostru zhora priamo pod prednou rázsochou. Zadné déčko je spojené s predným špeciálne vyrezaným remienkom, priskrutkovaným pod zadnou rázsochou. Najčastejšie vyrábaný typ, najmä na ropingových sedlách texaského typu. Časté aj pri reiningových a cuttingových sedlách.

Roundring upínanie

Obdobou déčkového upínania je kruhové upínanie. Konštrukcia je rovnaká, ale tento typ je možné elegantne umiestniť na všetky pozície od full po center-fire. Dnes sa vyrába málo, je vhodný na ropingové, rančové, vychádkové a historické sedlá.

Flat plate upínanie

Flat plate upínanie je typické pri Wade sedlách. Dva pláty špeciálne vyrezanej kože sú zlepené a zošité po okraji, mezdi nimi je zanitované sedlové kovanie, vzadu je buď výrez na zadný podbrušník alebo déčko. Celý flat plate je priskrutkovaný zhora na kostru pod prednou rázsochou a okolo zadnej rázsochy. Najpevnejšie upínanie zo všetkých. Má asi o 5-6 mm viac kože pod každou nohou a hmotnosť sedla zvyšuje zhruba o 1 – 1,5 kg. Výhodou pri tomto type upínania je jeho pevnosť, lepšia stabilita sedla na koni a voľnosť pohybu strmeňov. Vhodné na Wade, rančové a ropingové sedlá.

In-skirt upínanie

In-skirt je upínanie „v sukni“. Je podobné flat plate, s tým rozdielom, že kovanie je prinitované medzi dvoma plátmi kože, pričom len horný plát je priskrutkovaný na kostru zhora a spodný plát tvorí samotná „sukňa“ sedla (najväčší kus kože, ktorý je odspodu na sedle a je na ňom prišitá kožušina). Výhodou je menej kože pod nohami, dobrá stabilita sedla, plynulý pohyb strmeňov, nevýhodou môže byť príliš tesné obopnutie koňa a sťažená ventilácia. Časté upínanie pri reiningových a barrelových sedlách.

Pozície

Pozícia sedlového upínania určuje miesto kde bude podbrušník obopínať telo koňa. Pozícia full sa nachádza priamo pod hruškou sedla, teda najviac vpredu. Center-fire alebo stredová pozícia zasa presne v strede sedla. Medzi týmito dvoma sú ďalšie tri pozície. Výber tej správnej závisí od mnohých faktorov, najmä od typu koňa a použitia sedla. Pozícia full double (dvojité déčkové) je najčastejšia pri ropingových, cuttingových a reiningových sedlách, pričom je vhodná aj na vychádzkové sedlá. Center-fire bola obľúbená v Kalifornii v 19 storočí, predtým ako sa rozšírili Quarter Horse. Pozície 7/8, 3/4 a 5/8 sú obľúbené pri sedlách s flat plate upínaním, najmä Wade a buckaroo sedlách.